PERS & ACCREDITATIE

Informatie voor de pers en geaccrediteerden

Beste mensen van de pers,

Wanneer je als journalist/redacteur/fotograaf of anderszins bij de Draai van de Kaai aanwezig wilt zijn om een reportage te maken, ben je van harte welkom.
Omdat de wielerkoers dit jaar voor het eerst gratis toegankelijk is, is het parcours vrij te betreden. Desondanks verzoeken wij je om je aanwezigheid vooraf aan te kondigen, zodat we weten welke media er zijn en we je desgewenst van extra informatie kunnen voorzien.

Meld je daarom via info@dedraaivandekaai.nl. We nemen contact met je op.

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Draai van de Kaai